Giao dịch ngày thứ 7, chủ nhật và Lễ, Tết

07/06/2019

Các ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết, không phải là các ngày làm việc của các quỹ và ngân hàng.

Các giao dịch chuyển khoản rơi vào các ngày này sẽ được xác nhận tại các ngày làm việc kế tiếp vì lý do ngân hàng, các quỹ và Finhay đều nghỉ trong các dịp này.

Hỗ trợ vào các ngày này cũng sẽ bị giới hạn.

Các ngày nghỉ này ảnh hưởng tới tất cả các lịch và thời gian cập nhật đầu tư – rút – chuyển portfolio.


  • Bao lâu để khoản đầu tư được cập nhật số dư trên Finhay
  • Khi nào thì khoản đầu tư được phân bổ thành công đến các quỹ
  • Cần bao lâu để hoàn thành chuyển cấu trúc đầu tư
  • Bao lâu để khoản rút hoàn trả tới tài khoản ngân hàng của người dùng