Các ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết, không phải là các ngày làm việc của các quỹ và ngân hàng.

Các giao dịch chuyển khoản rơi vào các ngày này sẽ được xác nhận tại các ngày làm việc kế tiếp vì lý do ngân hàng, các quỹ và Finhay đều nghỉ trong các thời gian này.

Hỗ trợ vào các ngày này cũng sẽ bị giới hạn.

Các ngày nghỉ này ảnh hưởng tới tất cả các lịch và thời gian cập nhật đầu tư – rút – chuyển portfolio.


Xây dựng tài sản tương lai cho bản thân. Mỗi ngày. Ngay từ bây giờ.
Bắt đầu ngay với Finhay – Tiết kiệm và Đầu tư chỉ từ 50.000đ tại đây