Lãi kép và Tái đầu tư

07/06/2019

Khi đầu tư tại Finhay, bạn đang tiếp cận đầu tư quỹ mở. Khoản đầu tư của bạn sẽ được các công ty quản lý quỹ có mặt trong hệ thống Finhay thực hiện quản lý và đầu tư vào thị trường cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền gửi nhằm đem lại tăng trưởng cho khoản đầu tư đó.

Quỹ sẽ gửi lại người dùng Chứng Chỉ Quỹ (CCQ). Các CCQ đều có giá. Bạn đầu tư bao nhiêu bạn sẽ được nhận về số chứng chỉ quỹ với giá tương đương bấy nhiêu. Bạn sẽ có lợi nhuận khi số CCQ bạn đang sở hữu tăng giá, và ngược lại.

Lợi nhuận của bạn đến từ sự tăng giảm giá CCQ. Việc đầu tư là do các quỹ thực hiện, Finhay không can thiệp. Vì vậy lãi kép và hoạt động tái đầu tư không thể hiện trực tiếp vào kết quả hoạt động của bạn. Tuy nhiên tái đầu tư vẫn xảy ra tại các quỹ, và lãi kép vẫn tồn tại, nhưng không thể hiện trực tiếp