Khi đầu tư tại Finhay, bạn đang tiếp cận đầu tư quỹ mở. Khoản đầu tư của bạn sẽ được các công ty quản lý quỹ có mặt trong hệ thống Finhay thực hiện quản lý và đầu tư vào thị trường cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền gửi nhằm đem lại tăng trưởng cho khoản đầu tư đó.

Quỹ sẽ gửi lại người dùng Chứng Chỉ Quỹ (CCQ). Các CCQ đều có giá. Bạn đầu tư bao nhiêu bạn sẽ được nhận về số chứng chỉ quỹ với giá tương đương bấy nhiêu. Bạn sẽ có lợi nhuận khi số CCQ bạn đang sở hữu tăng giá, và ngược lại.

Lợi nhuận của bạn đến từ sự tăng giảm giá CCQ. Việc đầu tư là do các quỹ thực hiện, Finhay không can thiệp. Số chứng chỉ quỹ của bạn sẽ không tăng hay giảm nếu bạn không thực hiện tích lũy thêm, mà chỉ có giá trị của chúng tăng hay giảm.

Tuy nhiên, vì bản chất của các quỹ vẫn là đầu tư tài chính, vậy nên số tiền của bạn tại các quỹ vẫn có lãi kép và các quỹ vẫn sẽ sử dụng số tiền lãi đó để thực hiện đầu tư tiếp cho đến khi bạn quyết định rút tiền mới thôi. Toàn bộ các giá trị sinh ra (bao gồm cả lãi kép) đều đã được tính vào giá chứng chỉ quỹ, vì vậy nên bạn mặc dù không thấy giá trị lãi kép này trực tiếp, tuy nhiên vẫn có các bạn nhé.

Xây dựng tài sản tương lai cho bản thân. Mỗi ngày. Ngay từ bây giờ.
Bắt đầu ngay với Finhay – Tiết kiệm và Đầu tư chỉ từ 50.000đ tại đây