Bao giờ thì tài sản của tôi tăng hay giảm

13/06/2019

Tăng giảm tài sản đều do tình hình thị trường và hoạt động của các quỹ quyết định,

Khoản đầu tư của bạn sẽ được các công ty quản lý quỹ có mặt trong hệ thống Finhay thực hiện quản lý và đầu tư vào thị trường cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền gửi nhằm đem lại tăng trưởng cho khoản đầu tư đó.

Quỹ sẽ gửi lại người dùng Chứng Chỉ Quỹ (CCQ). Các CCQ đều có giá. Bạn đầu tư bao nhiêu bạn sẽ được nhận về số chứng chỉ quỹ với giá tương đương bấy nhiêu. Bạn sẽ có lợi nhuận khi số CCQ bạn đang sở hữu tăng giá, và ngược lại.

Tài sản của bạn có thể tăng, giảm hoặc đứng yên tùy vào tình hình thị trường và hoạt động của các quỹ. Ngoài ra, trong một số trường hợp như đầu tư lần đầu hoặc chuyển cấu trúc, các quỹ đang trong quá trình xác nhận cũng có thể khiến tài sản của bạn tạm thời đứng yên, không tăng không giảm