Finhay là hệ thống tự động, sau khi bạn chuyển tiền tích lũy thành công, tài khoản sẽ được cập nhật số dư tối đa trong 2 ngày làm việc. Chuyển tiền quá hai ngày mà vẫn chưa được cập nhật số dư thường do một số lý do sau:

  • Chuyển tiền vào cuối tuần, ngân hàng của bạn không xử lí giao dịch liên ngân hàng vào cuối tuần. Chi tiết: https://finhay.com.vn/faq/giao-dich-chuyen-khoan-vao-ngay-thu-7-chu-nhat-va-ngay-le => Người dùng vui lòng đợi sang ngày làm việc của tuần mới.
  • Nhập sai số tài khoản của Finhay. Khi đó, ngân hàng sẽ không trừ tiền và giao dịch của bạn sẽ bị hoàn trả => Người dùng đợi ngân hàng hoàn trả giao dịch (quy trình này Finhay không can thiệp) và thực hiện lại việc chuyển tiền tích lũy.
  • Nhập sai nội dung chuyển tiền / Không ghi nội dung chuyển tiền / gửi tiền qua ATM (cây ATM không cho phép nhập nội dung nên hệ thống không xác nhận được)/ Gửi tiền bằng cú pháp của lệnh đã hoàn thành. Những trường hợp này bạn cần điền đủ thông tin vào form sau để Finhay thực hiện đối soát và khớp lệnh giúp bạn: https://cs.finhay.vn/sign-in

Thông thường, các giao dịch hợp lệ sẽ được hệ thống tự khớp. Trong các trường hợp trên, hệ thống sẽ không thể tự động khớp. Finhay sẽ phải khớp lệnh thủ công, có thể tốn thời gian tùy vào sự phức tạp của tình huống.