Các yêu cầu tối thiểu khi rút tiền

13/06/2019

Finhay KHÔNG phải một hình thức tiết kiệm có kì hạn , và KHÔNG cam kết bất kì một mức lãi suất nào hay có bất cứ điều kiện hạn chế rút tiền bất lợi nào cho người dùng

Finhay chỉ yêu cầu một số điều kiện tối thiểu sau:

 1. Khoản rút tối thiểu là 50.000 VNĐ.
 2. Trong tài khoản của bạn cần có đủ tài sản để thực hiện rút: Ví dụ một số trường hợp không thể thực hiện rút:
  • Trong tài khoản của bạn có ít hơn 50.000 vnđ
  • Bạn muốn rút 100.000đ nhưng tài khoản của bạn chỉ có 50.000đ.
  • Bạn thực hiện 2 lệnh rút 100.000đ nhưng lại chỉ có 100.000đ trong tài khoản
 3. Bạn không được rút khi có 1 lệnh đổi portfolio đang được thực hiện do hệ thống không thể xử lý được
 4. Có một phần tiền của bạn đang được các quỹ khớp lệnh, khi đó, số tiền đang được khớp sẽ không thể rút ra ngay lập tức và bạn sẽ nhận được một thông báo Số rút khả dụng của bạn có thể rút là bao nhiêu

Nếu không nằm trong các trường hợp trên mà không thể thực hiện rút, rất có thể bạn đã gặp lỗi kĩ thuật, cần liên lạc ngay với Finhay để giải quyết.

Việc rút tiền tuân theo những quy trình thời gian và cập nhật NAV của các quỹ. Nếu thời gian rút tiền kéo dài hơn, bạn có thể đã gặp vấn đề với thông tịn rút tiền hoặc xảy ra trục trặc kĩ thuật. Khi đó, hãy liên lạc ngay với Finhay theo hướng dẫn để được giải quyết


 • Bao lâu để khoản rút hoàn trả tới tài khoản ngân hàng của người dùng
 • Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi rút tiền về mà sai tài khoản ngân hàng
 • Giao dịch chuyển tiền của tôi gặp vấn đề, tôi cần làm gì?