Cần bao lâu để hoàn thành chuyển cấu trúc đầu tư

13/06/2019

Do bản chất của việc đầu tư tại Finhay là đầu tư quỹ, nên mỗi khi chuyển Portfolio, quy trình thực chất là bán các CCQ thành tiền và mua lại các chứng chỉ quỹ mới theo như cấu trúc mới. Hoạt động này cần xác nhận bởi các quỹ, và do các quỹ có lịch cập nhật khác nhau, nên thời gian cập nhật portfolio cũng khác nhau.Giả sử bạn đặt lệnh đổi cấu trúc vào buổi tối ngày thứ 2 tương ứng với 5 chứng chỉ quỹ VF1 và 10 chứng chỉ quỹ VFB. Quỹ VF1 xác nhận hàng ngày, nhưng VFB thì chỉ xác nhận vào ngày thứ 6. Trong trường hợp này, VF1 có thể được xác nhận ngay trong thứ 3, nhưng VFB thì đến thứ 6 mới được xác nhận. Quy trình này đã mất ít nhất 5 ngày

Lưu ý, vào các ngày thứ 7, chủ nhật, các ngày lễ Tết, ngân hàng và các quỹ không hoạt động các quỹ không xác nhận trong các ngày này.

Các quỹ sẽ đồng loạt cập nhật trạng thái sau khi tất cả các quỹ đã hoàn thành xác nhận. Trước đó, tất cả các quỹ sẽ để trạng thái “Đang chuyển Smart Portfolio”

Nếu bạn muốn cấu trúc portfolio được cập nhật thành công nhanh nhất, Finhay khuyến nghị bạn nên đổi vào thứ 2 hoặc thứ 3 không giáp lễ tết sẽ hoàn thành trong ngày thứ 6.