Cập nhật sai thông tin, tôi cần làm gì

13/06/2019

Bạn vui lòng nhập yêu cầu theo đơn sau để được giải quyết

https://forms.gle/aKqt9TH61WYFggUa7

Lưu ý: Để tránh trường hợp gặp trục trặc khi thực hiện rút tiền. Thông tin cá nhân phải là của bạn và phải cập nhật chính xác. Thông tin tài khoản ngân hàng của người khác sẽ không được chấp nhận vì mục đích phòng chống rửa tiền hay tài trợ hoạt động khủng bố.