Để thay đổi thông tin cá nhân tại Finhay, bạn vui lòng điền vào đơn hỗ trợ sau: https://cs.finhay.com.vn

Việc xử lý đổi thông tin cá nhân có thể mất thời gian tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày bạn điền đơn hỗ trợ và cung cấp đầy đủ thông tin.

Một số thông tin sẽ cần có sự xác nhận danh tính để có thể thực hiện đổi, trong trường hợp này Finhay sẽ liên lạc với bạn qua email để tiến hành trao đổi và xác nhận.

Lưu ý: Để tránh trường hợp gặp trục trặc khi thực hiện rút tiền. Hãy chắc chắn rằng thông tin cá nhân phải là của bạn và phải cập nhật chính xác. Thông tin tài khoản ngân hàng của người khác sẽ không được chấp nhận vì mục đích phòng chống rửa tiền hay các hoạt động tài trợ hoạt động khủng bố.