Để thay đổi thông tin cá nhân của bạn tại Finhay, bạn vui lòng điền vào đơn sau đây nhé. Lưu ý, việc đổi thông tin thực hiện bằng tay nên có thể mất thời gian từ 5-7 ngày làm việc, bạn hãy kiên nhẫn bạn nhé. Một số thông tin sẽ cần có sự xác nhận danh tính để có thể thực hiện đổi, những trường hợp đó Finhay sẽ liên lạc với bạn qua email bạn nhé. Bạn vui lòng nhập yêu cầu theo đơn sau để được giải quyết.

https://cs.finhay.vn/sign-in

Lưu ý: Để tránh trường hợp gặp trục trặc khi thực hiện rút tiền. Thông tin cá nhân phải là của bạn và phải cập nhật chính xác. Thông tin tài khoản ngân hàng của người khác sẽ không được chấp nhận vì mục đích phòng chống rửa tiền hay tài trợ hoạt động khủng bố.