Chi tiết biểu phí Finhay và cách tính

13/06/2019

1. Phí Đăng ký: Miễn phí. Finhay không yêu cầu phải đầu tư liên tục hay đầu tư để mở, giữ tài khoản

2. Phí đầu tư: Miễn phí. Lưu ý, các cổng thanh toán có thể có thu phí dịch vụ. Phí này không do Finhay thu và không được tính vào biểu phí của FinhayMỗi phương thức thanh toán khác nhau có thể có phí khác nhau.

3. Tái cân bằng (Rebalancing): Miễn Phí.

4. Phí bảo trì tài khoản: từ 0,05 – 0.09%, được tính và thu trên tổng số dư trong tháng.  Phí bảo trì được thu vào ngày đầu tiên trong tháng, và có chi tiết trong lịch sử giao dịch

  • Tài khoản đầu tư có số dư dưới 10 triệu VNĐ áp dụng mức phí 0.09% / tháng
  • Tài khoản đầu tư có số dư nhiều hơn 10 triệu và dưới 50 triệu áp dụng mức phí 0.07% / tháng
  • Tài khoản đầu tư có số dư nhiều hơn 50 triệu áp dụng mức phí 0.05% / tháng

5. Phí rút: 

Đối với sản phẩm Đầu Tư, Phí rút được thu trên mỗi lần rút

  • Dưới 3 tháng: 1.39%
  • Từ 3 tháng tới dưới 6 tháng: 0.99%
  • Từ 6 tháng tới dưới 12 tháng: 0.79%
  • Từ 12 tháng tới dưới 18 tháng: 0.49%
  • Từ 18 tháng trở lên: Miễn phí

Ví dụ: Người dùng đầu tư lần đầu số tiền 50.000đ cách đây 6 tháng và đầu tư lần thứ 2 số tiền 20.000đ cách đây 3 tháng. Phí rút 70.000đ sẽ được tính như sau Phí rút = 0.79% x 50.000 + 0.99% x 20.000

Lưu ý: Mức phí trên chưa bao gồm 0.1% thuế chuyển nhượng. Khi rút, bên cạnh phí rút như đã nêu trên còn bao gồm Thuế chuyển nhượng 0,1% Finhay nộp hộ như đã ghi rõ trong Hợp đồng điện tử

Lưu ý: Đối với sản phẩm Tiết kiệm không mất phí rút

BẢNG SO SÁNH MỨC PHÍ VỚI MỘT SỐ QUỸ ĐẦU TƯ TIÊU BIỂU

Xây dựng tài sản tương lai cho bản thân. Mỗi ngày. Ngay từ bây giờ.
Bắt đầu ngay với Finhay – Tiết kiệm và Đầu tư chỉ từ 50.000đ tại đây