Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi rút tiền mà sai tài khoản

13/06/2019

Khi Rút tiền, tiền sẽ được rút về tài khoản ngân hàng bạn đã cập nhật khi đăng kí. Chính vì vậy, để quá trình rút tiền diễn ra suôn sẻ, bạn cần nhập chính xác các thông tin tài khoản ngân hàng. Rút tiền khi sai thông tin tài khoản ngân hàng có thể dẫn tới Khoản rút của bạn bị tạm giữ.

Bản chất của hoạt động rút tiền gồm 2 bước. Bước thứ nhất là các quỹ xác nhận bán lại các chứng chỉ quỹ thành tiền và chuyển vè tài khoản Finhay. Bước thứ hai, tiền sẽ chuyển từ tài khoản Finhay tới tài khoản mà bạn đã đăng kí. Chi tiết hoạt động này xem trong hướng dẫn dưới đâyTrong trường hợp bạn nhập sai tài khoản khi cập nhật thông tin, ở bước thứ 2, ngân hàng sẽ hoàn trả giao dịch về lại tài khoản Finhay. Số tiền này của bạn sẽ không được tái đầu tư vào các quỹ nên sẽ không trả lại số dư vào tài khoản Finhay.

Khi đó, Finhay sẽ gửi email thông báo cho bạn. Để giải quyết các vấn đề phát sinh, bạn cần thông báo với Finhay theo hướng dẫn dưới đây để Finhay nhanh chóng xử lý, thực hiện đối soát để số tiền có thể đến được tài khoản của bạn