Bạn tải ứng dụng tại:

Các bước đăng ký tài khoản trên ứng dụng Finhay như sau:

Bước 1. Từ màn hình Đăng ký, chọn một trong hai hình thức đăng ký bằng Google hoặc đăng ký bằng số điện thoại (Finhay khuyến khích bạn sử dụng hình thức đăng ký bằng số điện thoại)

Bước 2. Nhập các thông tin cần điền rồi bấm Tiếp tục

Bước 3. Nhập mật khẩu muốn tạo, đồng ý với điều khoản sử dụng của Finhaycam kết trên 18 tuổi. Nhấn Hoàn thành đăng ký.

Bước 4. Ấn Kích hoạt ngay. Lúc này, một tin nhắn SMS được gửi tới số điện thoại bạn đã đăng ký. Nội dung gồm mã 6 số, nhập mã để kích hoạt tài khoản của bạn. 

Lưu ý: khi đã hoàn tất đăng ký và đăng nhập được vào Finhay, hãy dành ít thời gian cập nhật các thông tin cá nhân còn thiếu để đảm bảo quyền lợi của bạn. Mọi thông tin của bạn đều sẽ được bảo mật chặt chẽ.

Xem thêm: Hướng dẫn xem hợp đồng điện tử