Đăng nhập vào tài khoản Finhay

13/06/2019

Bước 1: Tại màn hình chính, bấm Đăng nhập

Bước 2: Bạn nhập email đã đăng ký tài khoản Finhay nhập mật khẩu và bấm tiếp theo, bạn đã có thể đăng nhập vào tàu khoản Finhay