Đăng nhập vào tài khoản Finhay

13/06/2019

Bước 1: Tại màn hình chính, bấm Đăng nhập

Bước 2: Bạn nhập email đã đăng ký tài khoản Finhay nhập mật khẩu và bấm tiếp theo, bạn đã có thể đăng nhập vào tàu khoản Finhay

Ở bước này, bạn cũng có thể chọn đăng nhập bằng

Cài đặt đăng nhập bằng Facebook:

Bạn cũng có thể kết nối tài khoản Finhay với tài khoản Facebook để có thể đăng nhập bằng Facebook. Để kết nối, làm theo hướng dẫn dưới đây

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Finhay và chọn mục Cá nhân

Bước 2: Kéo xuông mục “Kết nối Facebook” và gạt nút sang trạng thái bật

Để hủy bỏ liên kết Facebook, bạn chỉ cần gạt nút sang trạng thái tắt

Lưu ý:

Ngay cả khi bạn thực hiện đăng nhập bằng Gmail và Facebook, mật khẩu đăng nhập do bạn tạo khi đăng kí vẫn sẽ là mật khẩu chính, bạn vui lòng ghi nhớ mật khẩu này để sử dụng khi rút tiền