Bạn có thể đổi cấu trúc đầu tư khi thoản mãn điều kiện sau:

1. Số dư tài khoản Finhay trên 1.000.000đ

Việc chuyển cấu trúc đầu tư (Portfolio) liên tục khiển cho khoản tiền đầu tư của người dùng rơi vào trạng thái xử lý kéo dài, hạn chế khả tăng trưởng dù vẫn có thể chịu ảnh hưởng của thị trường.

Nhằm đảm bảo người dùng hiểu rõ về Finhay cũng như đảm bảo kết quả hoạt động không bị ảnh hưởng, người dùng sẽ không thể đổi cấu trúc nếu số dư trong tài khoản Finhay ít hơn 1.000.000đ.


2. Bạn đang có lệnh rút đã hoàn tất hoặc một lệnh đổi portfolio đã được xác nhận

Do bản chất của việc đầu tư tại Finhay là đầu tư quỹ, nên mỗi khi chuyển cấu trúc Portfolio, quy trình thực chất là Finhay sẽ mua CCQ ở cấu trúc mới luôn, áp dụng trong lần tích lũy tiếp theo. Theo đó, số tiền mua chứng chỉ quỹ đã phân bổ theo cấu trúc cũ vẫn sẽ được giữ nguyên và không thay đổi. Hoạt động này cần xác nhận bởi các quỹ, và do các quỹ có lịch cập nhật khác nhau, nên thời gian cập nhật portfolio cũng khác nhau.

Để quy trình này diễn ra dễ dàng, các hoạt động khác yêu cầu sự xác nhận của các quỹ đều không được phép xảy ra, và ngược lại, lệnh chuyển cấu trúc cũng không thể xảy ra khi đang có lệnh rút.Lưu ý, lệnh đổi cấu trúc không thể hủy, người dùng nên cân nhắc và thực sự chắc chắn trước khi xác nhận thay đổi

Lưu ý: Hiện tại cấu trúc Rùa Hoàn Kiếm không thể đổi sang cấu trúc khác và các cấu trúc khác cũng không chuyển được về Rùa Hoàn Kiếm. Nếu muốn trải nghiệm cấu trúc khác, bạn có thể tạo các hũ mới với cấu trúc khác và nạp tiền vào đó. Để tạo hũ mục tiêu mới, bạn vui lòng vào phần mục tiêu để thực hiện lệnh.