Finhay có cam kết lợi nhuận không

13/06/2019

Finhay sẽ Không bao giờ cam kết lợi nhuận. Bạn lưu ý, Finhay KHÔNG phải kênh gửi tiết kiệm kì hạn, và KHÔNG cam kết bất kì một mức lãi suất cố định nào cũng như KHÔNG yêu cầu người dùng đầu tư đều đặn để giữ tài khoản.

Finhay cung cấp nền tảng công nghệ chứ không thực hiện việc đầu tư, mà việc đó là công việc của các công ty quản lý quỹ. Các công ty quản lý quỹ đều là các đơn vị uy tín đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quy trình thực hiện đầu tư đều là chính thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đầu tư luôn song hành với rủi ro .Sự tăng trưởng của người dùng đến từ chính những quyết định của người dùng, tình hình thị trường và kết quả hoạt động của các quỹ. Bất kì hình thức nào cam kết lãi suất kì hạn ngoài gửi tiết kiệm ngân hàng đều cần phải đề phòng khi tiếp cận.Finhay luôn nhắc nhở người dùng về việc đầu tư là có rủi ro, nên bạn cần chú ý khoản này trước khi quyết định sử dụng hệ thống. Ở cuối phần trang chủ, Finhay cũng đã để lại Thông Tin Cần Biết để luôn nhắc nhở thông tin trên.