Giá trị tài sản của tôi dao động thế nào

13/06/2019

Giá trị tài sản (Account Balance) hay còn gọi là Số Dư / Tổng tài sản của bạn, chính là con số lớn nhất được biểu thị trên màn hình đăng nhập

Giá trị tài sản được xác định dựa trên tổng của các giá trị giao dịch trên một chứng chỉ quỹ (Net Asset Value per unit) của một quỹ nhất định đó nhân với số lượng chứng chỉ quỹ bạn hiện có trong hệ thống nhân với phần trăm phân bổ tương ứng.

Giá của chứng chỉ quỹ được quyết định bởi tình hình thị trường và kết quả hoạt động của các quỹ. Vậy nên sự dao động tài sản của bạn hoàn toàn là phụ thuộc vào thị trường, và các quỹ.Tài sản của bạn sẽ được cập nhật theo thời gian thực hàng ngày. Có thể tăng lên, có thể giảm đi, có thể đứng yên, tùy vào tình hình thị trường. Finhay lưu ý, trong đầu tư, lợi nhuận luôn đi đôi với rủi ro. Finhay cung cấp nền tảng công nghệ để giúp người dùng dễ dàng tiếp cận với đầu tư tài chính, mọi quyết định và lựa chọn đều là quyền của người dùng.

Giá CCQ của các quỹ được cập nhật minh bạch trên hệ thống Finhay. Người dùng cũng có thể đối soát số liệu này tại trang chủ chính thức thức của từng quỹ. Để kiểm tra thông tin này, bạn có thể làm theo hướng dẫn