Kết quả hoạt động của quỹ được phản ánh vào lợi nhuận của bạn cũng như giá trị của những chứng chỉ quỹ mà bạn đang nắm giữ. Quan sát sự biến động của các quỹ này cũng là một cơ sở để bạn lựa chọn có đặt trọng tâm vào quỹ đó hay không. Để kiểm tra giá trị của từng chứng chỉ quỹ, bạn hãy làm theo các bước sau.

Trên website

Bước 1: Tại trang tài khoản của bạn, chọn mục Portfolio

Bước 2: Chọn Chi tiết phân bổ tiền

Bước 3: Tại bảng chi tiết phân bổ, ấn vào từng quỹ để xem chi tiết về kết quả hoạt động và giá chứng chỉ từng quỹ theo thời gian

Trên ứng dụng điện thoại

Bước 1: Tại màn hình chính, chọn hũ có cấu trúc mà bạn muốn xem kết quả hoạt động

Bước 2: Tại màn hình hũ, kéo xuống, chọn Phân bổ tiền đến quỹ

Bước 4: Tại bảng chi tiết phân bổ, ấn vào từng quỹ để xem chi tiết về kết quả hoạt động và giá chứng chỉ từng quỹ theo thời gian