Hướng dẫn chuyển Smart Portfolio

13/06/2019

Sau khi đăng kí thành công tài khoản Finhay, bạn sẽ tự động được đặt vào cấu trúc Rùa Hoàn Kiếm. Hoàn thành trắc nghiệm, bạn sẽ được đề xuất một cấu trúc phù hợp với khẩu vị rủi ro của bạn. Bạn hoàn toàn có thể đổi sang cấu trúc mới này, hoặc lựa chọn một cấu trúc khác trong số các cấu trúc phân bổ mà Finhay hiện có

Để đổi cấu trúc, bạn làm theo hướng dẫn:

Trên giao diện điên thoại:

Bước 1: Tại màn hình chính, chọn Hũ mà bạn muốn đổi cấu trúc

Bước 2: Kéo xuống, tại mục ” Thông tin chi tiết” chọn ” Các Smart Porfolio khác

Bước 3: Chọn cấu trúc mong muốn và bấm ” Đổi cấu trúc

Bước 4: Bấm xác nhận ” Tôi chắc chắn 

Bước 5: Nhập mật khẩu và bấm ” Xác nhận 

Trên giao diện web

Bước 1: Tại màn hình chính, chọn ” Portfolio

Bước 2: Chọn ” Chi tiết phân bổ tiền

Bước 3: Chọn ” Đổi cấu trúc đầu tư

Bước 4: Chọn cấu trúc mà bạn muốn chuyển và bấm ” Chuyển sang …

Bước 5: Bấm xác nhận ” Tôi chắc chắn 

Bước 5: Nhập mật khẩu và bấm ” Xác nhận 

Vì lý do thời gian cập nhật NAV của các quỹ là khác nhau, vậy nên, để có thể xác nhận chuyển cấu trúc phân bổ (Smart Portfolio) thành công có thể mất tới 7 ngày mới hoàn tất. Chi tiết lịch cập nhật NAV các quỹ xem tại đây