Hướng dẫn đăng ký tài khoản Finhay trên ứng dụng di động

13/06/2019

Bước 1: Nhập email bạn muốn đăng ký tài khoản Finhay   

Bước 2: Nhập Họ tên và mật khẩu mới cho tài khoản của bạn   

Bước 3: Bấm Tiếp theo để bắt đầu


Finhay
 — Tiết kiệm và đầu tư bắt đầu chỉ từ 50.000đ
Website: https://finhay.com.vn
Facebook page: https://www.facebook.com/finhayvn/