Hướng dẫn đăng ký tài khoản Finhay trên ứng dụng di động

13/06/2019

Bước 1: Nhập email bạn muốn đăng ký tài khoản Finhay   Bước 2: Nhập Họ tên và mật khẩu mới cho tài khoản của bạn   Bước 3: Thực hiện bài đánh giá Khẩu vị rủi ro để Finhay đề xuất Danh mục đầu tư phù hợp với bạn


Finhay
 — Tiết kiệm và đầu tư bắt đầu chỉ từ 50.000đ
Website: https://finhay.com.vn
Facebook page: https://www.facebook.com/finhayvn/