Hướng dẫn đặt lệnh rút tiền

13/06/2019

Trên giao diện điện thoại 

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng Finhay, tại màn hình chính chọn ” Đầu tư/Rút ”

Bước 2: Chọn ” Rút tiền ”

Bước 3: Nhập số tiền bạn muốn rút và bấm ” Tiếp tục ”

Bước 4: Bấm ” Tiếp ”

Bước 5: Kiểm tra thông tin rút tiền và bấm ” Xác nhận ”

Bước 6: Nhập mật khẩu để hoàn tất và bấm ” Xác nhận ”

Trên giao diện website

Bước 1: Tại màn hình chính, chọn Đầu tư – Rút

Bước 2: Chọn lệnh Rút, nhập số tiền bạn muốn rút và chọn Tiếp theo

Bước 3: Bấm ” Tiếp theo ”

Bước 5: Kiểm tra thông tin rút tiền và bấm ” Tiếp theo ”

Bước 6: Nhập mật khẩu để hoàn tất và bấm ” Xác nhận ”

Lệnh rút tiền có thể hủy được, trừ khi đã có ít nhất một quỹ đã xác nhận xong.

Lệnh rút tiền không thể thực hiện được trong một số trường hợp nêu dưới đây

Trừ các trường hợp nêu dưới đây, lệnh rút tiền có thể đặt bất kì lúc nào

Rút tiền cần tuân theo một số chinh sách phí và cần có thời gian xử lý. Nếu quá thời gian này, khả năng bạn đã có sai sót gì đó trong thông tin chuyển khoản