Hướng dẫn hủy lệnh nạp tiền và rút tiền

13/06/2019

Để hủy lệnh, vui lòng làm theo hướng dẫn

Bước 1: Ngoài màn hình chính, chọn ” Đầu tư và rút ”

Bước 2: Chọn “Lịch sử thanh toán

Bước 3: Tại bảng chi tiết phân bổ, bấm Hủy để hủy lệnh.

Bước 4: Chọn Ok để xác nhận

Lưu ý:

Lệnh hủy chỉ có thể thực hiện qua phiên bản web trên máy tính

Lệnh Đầu Tư sẽ tự Hủy sau 7 ngày nếu giao dịch không nhận được khoản tiền khớp với lệnh giao dịch đó. Khi đã chuyển tiền, lệnh sẽ không thể hủy

Lệnh Đầu Tư được thực hiện qua MoMo hoặc các cổng thanh toán khác không thể hủy

Lệnh Rút chỉ có thể Hủy bởi người dùng

Bản chất lệnh giao dịch là bán lại các chứng chỉ quỹ, và sẽ không thể hủy được một khi đã có ít nhất 1 quỹ xác nhận. Chi tiết xem tại đây.