Trên Giao diện điện thoại

Chọn icon “Cá nhân” ở góc trái phía trên màn hình

Chọn nút sửa màu xanh lam ở góc trên bên phải của màn hình

Tại màn hình mới, cập nhật hết tất cả các thông tin có trong hình

Lưu ý: Thông tin mã số thuế là không bắt buộc

Sau khi nhập xong, ấn “Cập Nhật” màu xanh ở bên cạnh và ấn “Lưu”

Trên giao diện trình duyệt

Chọn icon “Cá nhân” ở góc phải phía trên màn hình

Chọn Thông tin cá nhân

Sau khi nhập xong, ấn “Cập Nhật”

Lưu ý:

  • Cập nhật thông tin cá nhân là yêu cầu để đặt lệnh rút tiền
  • Mỗi tài khoản Finhay chỉ liên kết được với một tài khoản ngân hàng
  • Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng, hạn chế trang chấp quyền sở hữu, ngăn chạn rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố, thông tin cá nhân chỉ có thể cập nhật MỘT (1) lần duy nhất. Mọi thay đổi sau đó cần liên lạc trực tiếp với Finhay để hỗ trợ thay đổi theo hướng dẫn sau