Thông thường, khoản tiền tích lũy của bạn sẽ được chuyển đến các quỹ để mua Chứng chỉ quỹ (CCQ). Trong khi quá trình này được thực hiện, số tiền của bạn trong lịch sử giao dịch sẽ có trạng thái “Đang cập nhật”, được biểu diện bằng một dòng chữ và dấu chấm màu vàng

Sau khi được xác nhận thì hệ thống Finhay cũng sẽ chuyển trạng thái “Mua chứng chỉ quỹ thành công” (màu xanh lá cây).

Số tiền màu vàng là số tiền chưa cập nhật (tức số tiền đã có trong các quỹ). Sau khi tất cả các quỹ chuyển trạng thái sang xanh, bạn sẽ thấy số tiền và số CCQ phân bổ khớp với cấu trúc phân bổ tiền của bạn

Lưu ý, vì bản chất phức tạp của quá trình chuyển tiền, thời gian trạng thái được cập nhật phụ thuộc nhiều vào thời gian cập nhật NAV của các quỹ. Quy trình này thông thường sẽ mất khoảng 5 – 7 ngày. Các ngày lễ tết, thứ 7, Chủ nhật, các ngày nghỉ ngân hàng và các quỹ không làm việc, quá trình này có thể bị kéo dài. Thông tin chi tiết về lịch cập nhật NAV, người dùng xem Chi tiết dưới đây