Khoản tiền tích lũy của tôi đi về đâu?

13/06/2019

Khoản tiền tích lũy của bạn sẽ được các công ty quản lý quỹ có mặt trong hệ thống Finhay thực hiện quản lý và đầu tư vào thị trường cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền gửi nhằm đem lại tăng trưởng cho khoản đầu tư đó.

Quỹ sẽ gửi lại người dùng Chứng Chỉ Quỹ (CCQ). Các CCQ đều có giá. Bạn đầu tư bao nhiêu bạn sẽ được nhận về số chứng chỉ quỹ với giá tương đương bấy nhiêu. Bạn sẽ có lợi nhuận khi số CCQ bạn đang sở hữu tăng giá, và ngược lại

Các quỹ trong hệ thống Finhay đều thuộc quản lý của các đơn vị có uy tín trong lĩnh vực tài chính, được đăng kí với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tài sản của bạn sẽ được cập nhật theo thời gian thực hàng ngày. Có thể tăng lên, có thể giảm đi, có thể đứng yên, tùy vào tình hình thị trường. Finhay lưu ý, trong đầu tư, lợi nhuận luôn đi đôi với rủi ro. Finhay cung cấp nền tảng công nghệ để giúp người dùng dễ dàng tiếp cận với đầu tư tài chính, mọi quyết định và lựa chọn đều là quyền của người dùng.