Lãi suất/tăng trưởng là bao nhiêu?

13/06/2019

Bạn lưu ý, Finhay KHÔNG cam kết một mức lãi suất cố định nào, cũng như KHÔNG phải là một hình thức tiết kiệm có kì hạn. Tăng giảm tài sản đều do tình hình thị trường và hoạt động của các quỹ quyết định

Bạn vẫn có thể kiểm tra mức tăng trưởng của các năm trước. Năm 2017, tùy theo cấu trúc phân bổ, kết quả hoạt động dao động từ 25% – 32% một năm. Chú ý: kết quả hoạt động của năm ngoái, không phải là cam kết tăng trưởng của tương lai.

Để có thêm thông tin về kết quả hoạt động của quá khứ, bạn có thể đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản với Finhay.