Mời bạn bè và nhận lên tới 100k mỗi ngày

13/06/2019

Mọi việc đều dễ dàng hơn khi có người đồng hành. Để đầu tư và tiết kiệm trở nên dễ dàng hơn với bạn và bạn bè, Finhay xin gửi tặng cho bạn và bạn mình lên tới 100.000đ mỗi ngày. Có hai cách để nhận được ưu đãi này

Cách 1: Chia sẻ link đăng kí

Lưu ý: Cách 1 chỉ thực hiện được khi người được mời đăng kí qua link. Trường hợp người được mời đã tạo tài khoản trước đó, vui lòng thực hiện phương thức thứ 2 – nhập mã chia sẻ

Bước 1: Người mời vào mục Chia sẻ trong cá nhân

Hoặc chon ưu đãi Mời bạn bè trong mục Ba Gang

Bước 2: Ấn ” chia sẻ ” để chia sẻ link giới thiệu của mình với bạn bè.

Bước 3: Với mỗi người đăng kí thành công qua link, khi người được mời thực hiện đầu tư lần đầu, cả hai sẽ được nhận thưởng

Cách 2: Nhập mã ưu đãi

Bước 1: Người mời nhận mã giới thiểu theo hướng dẫn

  • Bước 1.1 : Đăng nhập ứng dụng Finhay trên điện thoại và truy cập tính năng Ba Gang, hoặc kéo xuống phần ” Ưu đãi mới “.  Chọn ưu đãi “Giới thiệu và Nhận tiền”
  • Bước 1.2: Chọn “Bắt đầu mời bạn bè”
  • Bước 1.3: Chọn “Chia sẻ” để bắt đầu ma chia sẻ cho bạn bè của mình trên các kênh

Khi người bạn mời đăng kí và nhập mã chia sẻ của bạn và bắt đầu đầu tư lần đầu, cả bạn và bạn mình đều sẽ nhận được 10.000đ vào tài khoản Finhay để đầu tư

Bước 2: Người được mời nhập mã của người mời theo hướng dẫn

  • Bước 2.1: Sau khi đăng kí, tại màn hình chính, chọn ” Cá nhân
  • Bước 2.2: Chọn ” Nhập mã ưu đãi “,
  • Bước 2.3: Nhập mã của người mời và bấm ” Xác nhận

Bước 3: Người được mời thực hiện đầu tư lần đầu và cả hai sẽ được nhận thưởng

Sau khi nhập mã, người được mời cần đầu tư lần đầu để nhận ưu đãi

Lưu ý: Bạn có thể sẽ cần quan tâm

Q: Người tôi mời sau đó có đầu tư tiếp các lần tiếp theo, tôi có được nhận thưởng không?

A: Không, người mời chỉ được nhận thưởng khi người đầu tư thực hiện đầu tư lần đầu

Q: Người tôi mời đã đầu tư lần đầu rồi mới nhập mã, có được nhận thưởng không?

A: Không. Bạn cần phải nhập mã trước, sau đó đầu tư lần đầu mới được nhận thưởng

Q: Tôi có thể nhận được bao nhiêu người mỗi ngày?

A: Bạn chỉ có thể nhận thưởng từ tối đa 10 người đã đăng kí và đầu tư lần đầu thành công mỗi ngày, tương đương tối đa 100.000đ cho một ngày.

Q: Sau 10 người đầu tiên, những người mời sau đó có được tính không?

A: Có. Nếu bạn đã chạm mức 100.000đ một ngày, những người bạn mời và đã hoàn thành đủ điều kiện vẫn sẽ được nhận thưởng, tuy nhiên sẽ được tính vào ngày hôm sau

Q: Chi tiết điều kiện là gì?

A: Bạn chỉ có thể nhận thưởng khi bạn và người bạn mời đã đăng kí và đầu tư thành công lần đầu. Thông tin này sẽ được thể hiện trong Danh sách đã mời bên dưới, với trạng thái Đầu tư màu xanh cho thấy tài khoản đã hợp lệ và được nhận thưởng

Q: Số tiền tôi nhận được đi về đâu?

A: Số tiền mà bạn nhận được sẽ trực tiếp đi thẳng vào số tiền đầu tư của bạn trên tài khoản Finhay

Q: Ưu đãi này chỉ dành cho người dùng diện thoại?

A: Mặc dù không được hiển thị trực tiếp, nhưng người dùng trên nền tảng Web vẫn sẽ được nhận thưởng. Phần thưởng này sẽ được hiển thị trong lịch sử đầu tư với một khoản tiền vào là 10.000đ mỗi một người mời thành công

Q: Mất bao lâu để tiền thưởng đến xuất hiện trong tài khoản Finhay của tôi

A: Ngay khi người bạn mời đã hoàn thành đủ điều kiện, cả hai sẽ được nhận thưởng ngày trong ngày.

Q: Tôi đã đăng kí tài khoản nhưng chưa đầu tư. Tôi có mời người dùng khác, và họ đã có đầu tư. Tôi có được nhận phần thưởng này không?

A: Để mở khóa tính năng Ba Gang và vào ưu đãi nhận tiền này, bạn cần có đầu tư. Nếu bạn chưa đầu tư và mời người dùng thành công từ mã trên profile, chỉ có người được mời mới được nhận thưởng