NAV là gì?

 • NAV là từ viết tắt của Net Asset Value, là giá trị tài sản hiện tại đang có của quỹ mở.
 • NAV/Chứng Chỉ Quỹ chính là giá chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ)

NAV của các quỹ cập nhật vào thời gian nào?

Do bản chất của việc đầu tư tại Finhay chính là đầu tư vào quỹ, con số tài sản hiển thị trong tài khoản của bạn chính là tổng giá trị các CCQ mà bạn sở hữu và hành động rút tiền chính là đặt lệnh bán các chứng chỉ quỹ mà bạn đang có. Vì vậy, thời gian từ khi đặt lệnh Đầu tư, đến khi hoàn thành phân bổ, cũng như thời gian từ khi nhận lệnh rút tiền tới khi tiền về tài khoản, đều bị ảnh hưởng bởi thời điểm cập nhật quỹ.

Finhay đã tạo ra bảng giá NAV các Quỹ cho các bạn tiện theo dõi, xem tại đây nhé: https://nav.finhay.com.vn/

Quỹ trái phiếu (Bond funds)

 • BVBF – Thứ 4 hoặc thứ 5
 • TCBF – Hàng ngày
 • VFB – Thứ 6
 • TCFF- hàng ngày
 • SSIBF – hàng ngày

Quỹ cổ phiếu (Equity funds)

 • BCF – Thứ 4 hoặc thứ 5
 • BVPF – Thứ 4 hoặc thứ 6
 • SCA – Hàng ngày
 • VF1 – Hàng ngày
 • VNDAF – Thứ 6

Quỹ hoán đổi danh mục (ETFs – Exchanged Traded Funds)

 • ETFVN30 – Hàng ngày
 • ETFVN50 – Hàng ngày

Quỹ thị trường tiền tệ (MMF – Money Market Funds)

 • TCFF – Hàng ngày

Lưu ý: Các ngày thứ 7, chủ nhật, các ngày lễ, Tết, các quỹ không hoạt động. Việc cập nhật NAV cũng như khớp lệnh có thể diễn ra chậm hơn