Trong trường hợp bạn bị quên mật khẩu đăng nhập tài khoản Finhay, bạn hãy làm theo các hướng dẫn sau:

Trên ứng dụng điện thoại

Bước 1: Tại màn hình Đăng kí chọn Đăng nhập

Bước 2: Tại màn hình Đăng nhập, chọn ” Tìm mật khẩu

Bước 3: Nhập email / số điện thoại đăng kí hiện tại của bạn, bấm ” Đặt lại mật khẩu ” và làm theo hướng dẫn để đặt mật khẩu mới

Nếu bạn chọn gửi email, sau khi hoàn thành xong bước 4, bạn cần kiểm tra email để nhận thư và làm theo hướng dẫn của Finhay để đặt lại mật khẩu (hãy kiểm tra kĩ, kể cả trong mục spam để chắc chắn rằng bạn đã nhận được thư)

Nếu bạn nhập vào số điện thoại, mã xác nhận sẽ được gửi tới điện thoại của bạn. Làm theo hướng dẫn sau đó để đặt lại mật khẩu

Trên trình duyệt

Bước 1: Tại màn hình đăng nhập, chọn ” Quên mật khẩu

Bước 2: Nhập email đăng kí của bạn và bấm ” Đặt lại “.

Sau khi hiện ra thông báo trong khung xanh lá như hình trên, hãy vào email, kiểm tra thư từ Finhay và làm theo hướng dẫn để tạo mật khẩu mới nhé (hãy kiểm tra kĩ, kể cả trong mục spam để chắc chắn rằng bạn đã nhận được thư)