Quỹ tài chính là gì?

13/06/2019

Quỹ tài chính là sản phẩm tài chính quỹ như quỹ mở, quỹ đóng hay quỹ hoán đổi danh mục (Exchange Traded Fund – ETF). Quỹ là khối lượng tiền đầu tư được đóng góp bởi nhiều nhà đầu tư, quỹ có chiến lược đầu tư nhằm đặt được tiềm năng lợi nhuận và được quản lý bởi một quản lý quỹ (Fund Manager).

Thay vì việc nhiều nhà đầu tư trực tiếp giao dịch (Active) thì sẽ đầu tư thông qua quỹ đầu tư một cách thụ động (Passive Investment) và tối ưu đồng tiền rảnh rỗi của mình đồng thời vẫn có thời gian riêng tập trung vào công việc của mình.

Xây dựng tài sản tương lai cho bản thân. Mỗi ngày. Ngay từ bây giờ.
Bắt đầu ngay với Finhay – Tiết kiệm và Đầu tư chỉ từ 50.000đ tại đây