Theo định nghĩa của Cadogan Finnancials, quỹ tài chính là một “định chế tài chính phi ngân hàng”. Đó là trung gian giữa người có vốn và người cần vốn. (sử dụng khoản tiền từ người có vốn để đầu tư thông qua cổ phiếu, trái phiếu và tiền tệ).

Còn với thị trường tài chính, quỹ tài chính được coi là sản phẩm dịch vụ các công ty quản lý quỹ tạo ra để thu hút tiền từ nhiều người cùng đầu tư vào. Đơn vị để đầu tư vào các lĩnh vực có thể sinh lời cao như: cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, tiền tệ hay các loại tài sản có giá trị khác.

Để đảm bảo dòng tiền của tất cả nhà đầu tư, tất cả số tiền rót ở lĩnh vực nào cũng đều được các công ty đại diện quản lý, các ngân hàng tham gia giám sát và có sự quản lý chuyên nghiệp của các cơ quan có thẩm quyền. Trong một công ty quản lý quỹ có nhiều quỹ để khách hàng chọn lựa theo từng sở thích, kinh nghiệm và số tiền đầu tư.

Phân loại Quỹ tài chính tại Việt Nam

Dựa vào cấu trúc vận động của vốn đầu tư phân ra quỹ đóng và quỹ mở:

Quỹ đóng

Quỹ đóng cho phát hành chứng chỉ quỹ 1 lần duy nhất khi thực hiện huy động vốn và quỹ. Và sẽ không thực hiện việc mua lại cổ phiếu/trái phiếu, chứng chỉ quỹ khi bạn muốn bán lại. Sau đó, khi đã đóng quỹ (kết thúc quá trình huy động vốn) các chứng chỉ quỹ đã mua sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Quỹ mở

Quỹ mở được thành lập với thời gian vô hạn. Sau đợt phát hành đầu tiên ra ngoài, các giao dịch mua/bán của nhà đầu tư được thực hiện định kỳ căn cứ vào giá trị tài sản ròng (NAV). Giao dịch được thực hiện trực tiếp với các công ty quản lý quỹ.

Quỹ mở cho phép bạn bán lại chứng chỉ quỹ cho quỹ. Quỹ phải mua lại các chứng chỉ theo giá trị ròng tại thời điểm giao dịch. Các giao dịch mua bán được thực hiện trực tiếp với các công ty quản lý quỹ và các chứng chỉ quỹ không được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Các loại Quỹ đầu tư phổ biến trên thị trường tài chính là:

  • Quỹ cổ Phiếu
  • Quỹ đầu tư Trái Phiếu và Thu Nhập
  • Quỹ đầu tư thị trường tiền tệ
  • Quỹ đầu tư hoán đổi danh mục (ETF)a
  • Quỹ đầu tư đặc thù (tập trung đầu tư vào 1 hay 2 ngành)

Xây dựng tài sản tương lai cho bản thân. Mỗi ngày – Ngay từ bây giờ.
Bắt đầu ngay với Finhay – Tiết kiệm và Đầu tư chỉ từ 50.000đ tại đây