Trường hợp tiền xác nhận giảm sau khi đặt lệnh rút thì bạn hiểu cơ chế thực sự của đặt lệnh rút như sau:
– Khi bạn đặt lệnh rút có nghĩa là bạn đặt lệnh bán Chứng Chỉ Quỹ (CCQ) của các quỹ mà bạn sở hữu;
– Mỗi quỹ có thời gian khớp lệnh giao dịch khác nhau. (Bạn có thể tham khảo lịch cập nhật các quỹ tại đây)
– Bạn đặt lệnh rút đúng vào tuần thị trường đang đi xuống nên giá trị mỗi CCQ bị giảm tại phiên giao dịch đó. Và Finhay luôn phản ánh đúng giá trị tài sản của người dùng sau khi chốt các phiên giao dịch.