Để giải thích một cách đơn giản, trong tài chính, rủi ro là các yếu tố ảnh hưởng tới Giá Trị Tài Sản của bạn theo chiều hướng tiêu cực. Tuy nhiên, rủi ro luôn đi kèm với cơ hội.

Đầu tư tài chính luôn tồn tại rủi ro đi kèm. Bản chất Finhay là đầu tư quỹ một cách gián tiếp, chính vì vậy, Finhay cũng bao hàm một phần rủi ro.
Finhay không cam kết bất kì một mức lãi suất cố định nào đối với sản phẩm Đầu Tư. Tài sản của bạn sẽ không chỉ tăng lên, mà cũng có thể giảm đi khi giá của chứng chỉ quỹ giảm.

Để hạn chế rủi ro, đồng thời tối ưu được tiềm năng lợi nhuận của người dùng, Finhay theo đuổi tư duy phân bổ quỹ tài chính của Harry Markowitz, người đạt giải Nobel kinh tế thập niên 90s. Hệ thống này được thể hiện thông qua các cấu trúc đầu tư (portfolio).

Finhay có 5 portfolio. Mỗi portfolio đều được phân bổ tới các quỹ khác nhau. Bằng việc chia nhỏ số tiền đến nhiều quỹ, Finhay có thể giảm thiểu rủi ro xảy ra giảm tài sản do dao động của một quỹ.

5 portfolio được phân bổ theo khẩu vị rủi ro, từ an toàn đến mạo hiểm, bắt đầu tư Rùa Hoàn Kiếm – An toàn nhất đến Trâu Nước – Mạo hiểm nhất. Cấu trúc càng an toàn thì tỉ lệ phân bổ vào các quỹ Trái phiếu càng nhiều, và cấu trúc càng mạo hiểm thì tỉ lệ phân bổ vào các quỹ Cổ phiếu càng nhiều.

Lưu ý, cơ hội luôn đi kèm với rủi ro, nếu khả năng chấp nhận rủi ro của bạn không cao, vui lòng hạn chế tích lũy nhiều vào các cấu trúc như Sao La hay Trâu Nước.

Xây dựng tài sản tương lai cho bản thân. Mỗi ngày. Ngay từ bây giờ.
Bắt đầu ngay với Finhay – Tiết kiệm và Đầu tư chỉ từ 50.000đ tại đây