Tại sao tôi không thể chuyển cấu trúc đầu tư

13/06/2019

Bạn không thể đổi cấu trúc đầu tư khi

1. Bạn có số dư trong tài khoản Finhay dưới 1.000.000đ

Việc chuyển Portfolio liên tục khiển cho khoản tiền đầu tư của người dùng rơi vào trạng thái xử lý kéo dài, hạn chế khả tăng trưởng dù vẫn có thể chịu ảnh hưởng của thị trường.

Nhằm đảm bảo người dùng hiểu rõ về Finhay cũng như đảm bảo kết quả hoạt động không bị ảnh hưởng, người dùng sẽ không thể đổi cấu trúc nếu số dư trong tài khoản FInhay ít hơn 1.000.000đ.


  • Trạng thái đang xử lý
  • Đổi cầu trúc mất bao lâu

2. Bạn đang có một lệnh rút trong quá trình xử lý hoặc một lệnh đổi portfolio đang được xác nhận

Do bản chất của việc đầu tư tại Finhay là đầu tư quỹ, nên mỗi khi chuyển Portfolio, quy trình thực chất là bán các CCQ thành tiền và mua lại các chứng chỉ quỹ mới theo như cấu trúc mới. Hoạt động này cần xác nhận bởi các quỹ, và do các quỹ có lịch cập nhật khác nhau, nên thời gian cập nhật portfolio cũng khác nhau

Để quy trình này diễn ra dễ dàng, các hoạt động khác yêu cầu sự xác nhận của các quỹ đều không được phép xảy ra, và ngược lại, lệnh chuyển cấu trúc cũng không thể xảy ra khi đang có lệnh rút.


  • Lịch cập nhật NAV các quỹ

Lưu ý, lệnh đổi cấu trúc không thể hủy, người dùng nên cân thận và thực sự chắc chắn trước khi xác nhận thay đổi