Tại sao tôi không thể đặt lệnh rút tiền

13/06/2019

Thông thường, bạn có thể rút bất kì khi nào với số tiền tùy ý, tuy nhiên cần tuân thủ những yêu cầu tối thiểu. Các trường hợp không được rút bao gồm:

  • Số dư trong tài khoản ít hơn 50.000VNĐ
  • Lệnh rút tiền (không kể phí) ít hơn 50.000VNĐ
  • Số tiền trong lệnh rút nhiều hơn số tài sản hiện có trong Finhay (Ví dụ: Rút 100.000đ dù trong tài khoản chỉ có 50.000đ)
  • Chưa cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng (tiền rút về sẽ được chuyển về tài khoản ngân hàng mà bạn đã đăng kí)
  • Bạn đang có một lệnh đổi Portfolio đang trong quá trình xử lý

Nếu bạn không rơi vào các trường hợp trên, rất có thể bạn đã gặp vấn đề về kĩ thuật. Nếu bạn đã đặt lệnh nhưng mất quá nhiều thời gian mà vẫn không thấy tiền về tài khoản (thời gian thường vào khoảng từ 5-10 ngày ), bạn có thể đã có sai sót trong thông tin tài khoản. Trong những trường hợp này, hãy làm theo những hướng dẫn dưới đây.