Trên ứng dụng điện thoại

Để hoàn tất đầu tư, người dùng cần thực hiện thanh toán. Chi tiết thực hiện thanh toán xem thêm dưới đây

Các hình thức thanh toán