Hướng dẫn nạp tiền vào Finhay

13/06/2019

Trên ứng dụng điện thoại

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng. Bấm vào nút dấu + màu xanh từ màn hình chính,

Bước 2: 

Nếu bạn chọn Tôi muốn nhập số khác , vui lòng nhập số tiền muốn tích lũy và ấn TIẾP THEO

Bước 3: Chọn một hình thức thanh toán

Để hoàn tất đầu tư, người dùng cần thực hiện thanh toán. Chi tiết thực hiện thanh toán xem thêm dưới đây

Các hình thức thanh toán

Trên phiên bản web

Bước 1: Đăng nhập tài khoản, từ màn hình chính chọn Đầu tư – Rút

Bước 2:Chọn lệnh Đầu tư.Nhập số tiền muốn đầu tư và ấn Tiếp theo

Bước 3: Chọn một hình thức thanh toán

Để hoàn tất đầu tư, người dùng cần thực hiện thanh toán. Chi tiết thực hiện thanh toán xem thêm dưới đây

Các hình thức thanh toán