Hướng dẫn tích lũy lần đầu vào Finhay

13/06/2019

Trên ứng dụng điện thoại

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng. Bấm vào nút dấu + màu xanh từ màn hình chính,

Bước 2: 

Nếu bạn chọn Tôi muốn nhập số khác , vui lòng nhập số tiền muốn tích lũy và ấn TIẾP THEO

Bước 3: Chọn một hình thức thanh toán

Trên phiên bản web

Bước 1: Đăng nhập tài khoản, từ màn hình chính chọn Đầu tư – Rút

Bước 2:Chọn lệnh Đầu tư.Nhập số tiền muốn đầu tư và ấn Tiếp theo

Bước 3: Chọn một hình thức thanh toán

Để hoàn tất đầu tư, người dùng cần thực hiện thanh toán. Chi tiết thực hiện thanh toán xem thêm dưới đây