Lãi/lỗ được tính như thế nào?

30/06/2019

Về vấn đề lãi/lỗ, bạn có thể hiểu như thế này:

Khi bạn đầu tư qua Finhay thì sẽ là tiếp cận các quỹ tài chính. Các quỹ sẽ nhận tiền của bạn, cùng với tiền của rất nhiều nhà đâu tư khác, và bắt đầu mang số tiền đó đi đầu tư vào thị trường chứng khoán, …

Quỹ sẽ gửi lại người dùng Chứng Chỉ Quỹ (CCQ). Các CCQ đều có giá. Bạn đầu tư bao nhiêu bạn sẽ được nhận về số chứng chỉ quỹ với giá tương đương bấy nhiêu. Giả sử bạn đầu tư 1 triệu đồng, tức là bạn đang cầm 100 CCQ giá 10.000đ. Tổng tài sản trên Finhay của bạn biểu thị là 1 triệu đồng

Đến năm sau, thị trường thuận lợi, các quỹ hoạt động tốt có lãi, giá CCQ đó tăng từ 10.000đ lên 11.000đ. Khi đó 100 CCQ bạn có giờ tương ứng với 1.100.000đ. Tức là Giá Trị Tài Sản của bạn tăng trưởng 10%, tương đương với 100.000đ. Con số tổng tài sản của bạn trên Finhay lúc này sẽ là 1.100.000đ. Bạn vẫn chỉ sở hữu 100 chứng chỉ quỹ, chỉ có điều 100 CCQ của bạn giờ có giá trị cao hơn trước, tương tự như cổ phiếu và trái phiếu vậy. Trường hợp tương tự được áp dụng khi NAV bị giảm.

Finhay xin lưu ý:

  • Finhay KHÔNG phải là ví điện tử, và KHÔNG giữ tiền của bạn. Phần lợi nhuận mà bạn thấy không phải là tiền mặt, mà là giá trị.
  • Finhay KHÔNG thực hiện việc đầu tư. Các quỹ sẽ thực hiện việc này. Tái đầu tư (hay còn được biết tới là lãi kép) sẽ do các quỹ thực hiện.
  • Bạn sẽ KHÔNGthực hiện mua bán trực tiếp. Quá trình này hệ thống sẽ giải quyết, bạn vẫn có thể theo dõi để đảm bảo tính minh bạch trong giao dịch
  • Finhay KHÔNG cam kết một mức lãi suất cố định nào, cũng như KHÔNG phải là một hình thức tiết kiệm có kì hạn. Tăng giảm tài sản đều do tình hình thị trường và hoạt động của các quỹ quyết định

Finhay khuyến nghị người dùng nên tìm hiểu thật kĩ trước khi bắt đầu sử dụng sản phẩm. Trong đầu tư, lợi nhuận luôn đi đôi với rủi ro. Finhay cung cấp nền tảng công nghệ để giúp người dùng dễ dàng tiếp cận với đầu tư tài chính, mọi quyết định và lựa chọn đều là quyền của người dùng.Xây dựng tài sản tương lai cho bản thân. Mỗi ngày. Ngay từ bây giờ.
Bắt đầu ngay với Finhay – Tiết kiệm và Đầu tư chỉ từ 50.000đ tại đây