Khi bạn nạp tiền Đầu Tư vào Finhay, Finhay sẽ chuyển khoản tiền đó đến các quỹ để đầu tư. Các quỹ cần thời gian để khớp, một số quỹ có thể đã khớp trước và khớp xong, và một số quỹ khác thì chưa. Số tiền đã được các quỹ khớp thành công, là Số dư khả dụng, tức là số tiền này có thể rút được ngay. Số tiền Đầu tư đang khớp là số tiền đang được các quỹ xử lý khớp lệnh, số tiền này là số tiền chưa thể rút được ngay

Những người dùng vừa mới chuyển tiền xong lập tức đặt lệnh rút ngay, thường sẽ gặp phải lỗi Số tiền rút không khả dụng như trên, đó là do khoản tiền của bạn vừa mới được chuyển đến các quỹ và chưa kịp khớp nên chưa rút ngay được, người dùng vui lòng đợi đến khi các quỹ hoàn tất xác nhận xong sẽ rút được bạn nhé