Hiện tại, các sản phẩm của Finhay bao gồm có:

1, Tích luỹ – đầu tư sinh lợi nhuận chỉ từ 50.000 VNĐ

Tìm hiểu chi tiết xem tại: https://finhay.com.vn/dau-tu/

2, Tiết kiệm với lãi suất 6,5%/năm – Không kì hạn, rút bất cứ lúc nào

Tìm hiểu chi tiết hơn tại: https://finhay.com.vn/tiet-kiem/

3, Bảo vệ với các sản phẩm bảo hiểm

Tìm hiểu chi tiết tại: https://finhay.com.vn/bao-ve/

4, Tính năng mua sắm hoàn tiền thông minh

Tìm hiểu chi tiết tại: https://finhay.com.vn/hoan-tien/

5, Đầu tư Cửu Long – Lợi nhuận cố định 9%/năm

Chi tiết xem tại:
https://finhay.com.vn/dau-tu-cuu-long/