Làm thế nào để xác nhận việc Finhay có thực sự liên kết với các Quỹ tài chính hay không?

27/10/2019

Tất cả các quỹ tài chính đều có website đăng tải đầy đủ thông tin liên hệ. Mọi cá nhân đều có thể gọi điện/email để xác nhận trực tiếp với các quỹ xem có làm việc với Finhay hay không.