Nếu Finhay phá sản thì tài sản của tôi có bị mất trắng không?

30/10/2019

Trước tiên, mời bạn tham khảo Hợp đồng điện tử tại đây để hiểu rõ hơn về việc vận hành và tính pháp lý của Finhay: http://bit.ly/2JKPTxj

Để làm rõ cho câu hỏi này, Finhay xin trả lời thêm:

Finhay không giữ tiền của người dùng cũng như không thực hiện việc đầu tư. Finhay là hệ thống trung gian giúp tự động chuyển những khoản tích lũy nhỏ của nhiều người dùng tới các Quỹ tài chính uy tín tại Việt Nam. Thông qua Finhay, người dùng sẽ được sở hữu các chứng chỉ quỹ của các Quỹ tài chính tương ứng với số tiền đã tích luỹ => Nếu trong trường hợp không may Finhay phá sản, với các chứng chỉ quỹ đang sở hữu, người dùng hoàn toàn có thể làm việc trực tiếp với các Quỹ để hưởng quyền lợi của mình. (chi tiết bạn vui lòng tham khảo thêm trong hợp đồng điện tử).