Thông thường, khi người dùng mua sắm online trên các trang thương mại điện tử thông qua Finhay, đơn hàng sẽ được ghi nhận hoàn tiền và hiển thị trong danh sách Hoàn tiền trong mục Túi Ba Gang. Việc hiển thị có thể không diễn ra ngay sau đó mà có thể trễ hơn tới 48h vì phải phụ thuộc vào quy trình xử lý đơn của các bên thương mại điện tử.

Tuy nhiên, sau thời gian trễ đó, đơn hàng vẫn chưa được cập nhật trong danh sách Hoàn tiền trên Finhay có thể do một số nguyên nhân sau:

  • Quy trình đặt đơn không được thực hiện liền mạch, app bị crash trước hoặc trong khi thực hiện giao dịch thành công; thoát app, thoát web trước khi thực hiện giao dịch thành công … đều có thể dẫn tới sản phẩm không được ghi nhận.
  • Khách hàng chọn sản phẩm vào giỏ hàng trực tiếp trên web/app của trang thương mại điện tử đó trước khi thực hiện đặt hàng qua Finhay.
  • Khách hàng truy cập vào 1 link affiliate khác trong quá trình thực hiện đặt hàng qua Finhay.
  • Sản phẩm thuộc đơn hàng không nằm trong danh sách được áp dụng Hoàn tiền của bên Thương mại điện tử. Danh mục mặt hàng hoàn tiền và tỉ lệ hoàn tiền đã được công khai kèm ngay trong đường dẫn ưu đãi của Túi ba gang, vui lòng chọn “xem tỉ lệ hoàn tiền” để biết thêm chi tiết.
  • Khách hàng yêu cầu Đổi trả/Hoàn hàng.
  • Bên bán tự vận chuyển hàng.
  • Đơn hàng vi phạm chính sách của trang thương mại điện tử, nhãn hàng.
  • Một số nguyên nhân cá biệt khác (nếu có) được ghi cụ thể trong từng ưu đãi.

Tất cả các trường hợp đơn không được ghi nhận hoàn tiền do các nguyên nhân trên, Finhay không thể xử lý và lấy lại đơn giúp người dùng vì phụ thuộc vào chính sách của các bên đối tác.