Nếu tôi tạo đơn hàng trực tiếp trên app/website của trang thương mại điện tử trước đó, sau đó mới truy cập lại trang thương mại điện tử thông qua Finhay, vào danh sách đơn hàng và chọn “Mua hàng” thì tôi có được áp dụng hoàn tiền không?

Trả lời: Không, các thao tác sau cần được thực hiện liền mạch (quy trình bị đứt đoạn có thể khiến đơn hàng của bạn không được bên thứ 3 ghi nhận Hoàn tiền và Finhay sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết những trường hợp đó)

  • B1: Truy cập Finhay
  • B2: Chọn ưu đãi để vào trang thương mại điện tử thông qua Finhay
  • B3: Đăng nhập
  • B4: Chọn sản phẩm cần mua và chọn “Mua hàng”