Trả lời:
– Một số trường hợp hiển thị “Chờ cộng tiền” nhưng số tiền chờ cộng là 0đ do sản phẩm thuộc đơn hàng không nằm trong danh sách được áp dụng hoàn tiền, tuy nhiên hệ thống bên trang thương mại điện tử chưa kịp cập nhật ngay thời điểm hoàn tất đơn.

– Một số đơn hàng chuyển từ trạng thái “Chờ cộng tiền” sang trạng thái “Đã hủy” là do:
+ Sản phẩm thuộc đơn hàng không nằm trong danh sách được áp dụng hoàn tiền, tuy nhiên hệ thống bên trang thương mại điện tử chưa kịp cập nhật ngay thời điểm hoàn tất đơn
+ Người dùng yêu cầu Đổi trả/Hoàn hàng
+ Bên bán tự vận chuyển hàng