Nếu bạn lựa chọn tham gia Hũ Bảo Vệ bằng cách:

  • Nâng cấp hũ mục tiêu hiện tại: Tiền tích lũy của bạn sẽ tiếp tục được đầu tư theo cấu trúc cũ, không có gì thay đổi.
  • Mở một hũ mới: Khoản tiền tích lũy trong hũ này sẽ được tự động đầu tư theo cấu trúc Rùa Hoàn Kiếm.