Bạn có thể tìm hiểu thông tin đầy đủ về Quy tắc bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo của PTI tại đây.

1. Đối tượng bảo hiểm

Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú trong lãnh thổ Việt Nam không quá độ tuổi quy định và không bị bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo theo định nghĩa (tại thời điểm tham gia bảo hiểm), tâm thần hoặc bị thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên.

Độ tuổi quy định: Từ đủ 01 tuổi đến 60 tuổi. Mở rộng độ tuổi đến 65 tuổi nếu tham gia liên tục từ năm 60 tuổi.

2. Phạm vi bảo hiểm

Trường hợp Người được bảo hiểm mắc phải bệnh hiểm nghèo trong thời hạn bảo hiểm và không vi phạm các quy định, điều kiện, điều khoản trong Quy tắc bảo hiểm, PTI sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm được nêu cụ thể trong Hợp đồng, với điều kiện sau:

  • Bệnh hiểm nghèo xuất hiện lần đầu đối với Người được bảo hiểm theo chẩn đoán của bác sỹ, và
  • Người được bảo hiểm còn sống ít nhất 30 ngày kể từ ngày kết luận của bác sỹ.

Hợp đồng bảo hiểm sẽ kết thúc sau khi Người được bảo hiểm nhận được số tiền bồi thường và không tái tục cho những năm sau.

3. Quyền lợi bảo hiểm

Danh sách bệnh hiểm nghèo

  • Ung thư
  • Đột quỵ
  • Suy thận
  • Liệt vĩnh viễn các chi
  • Nhồi máu cơ tim lần đầu
  • Cấy ghép nội tạng

Chi phí tham gia bảo hiểm: Từ 215.000 VNĐ. Chi phí sẽ thay đổi tùy theo độ tuổi của bạn.

Giá trị bảo hiểm: Trong trường hợp gặp rủi ro, số tiền bạn có thể nhận được từ công ty bảo hiểm là 110.000.000 VNĐ/ người/năm.

Finhay khuyến khích bạn tìm hiểu thông tin đầy đủ về Quy tắc bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo của PTI nhằm hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình.