Sản phẩm Tiết Kiệm Finhay là sản phẩm tài chính đặc thù và một cá nhân rất khó để trực tiếp tiếp cận. Vì vậy số lượng với sản phẩm này là có hạn.

Trong đó, tiền của bạn dùng để mua các sản phẩm tài chính với tài sản cơ sở là các chứng chỉ tiền gửi hoặc hợp đồng tiền gửi do các ngân hàng uy tín của Việt Nam phát hành. Bạn sẽ nhận được tiền lãi hàng tháng của gói Tiết kiệm đã mua. Điểm nổi bật của sản phẩm gửi Tiết kiệm với Finhay là không có kỳ hạn mà lãi suất cao.

Chứng chỉ tiền gửi là một loại giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành để chứng nhận quyền sở hữu của khách hàng đối với một khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng. Hợp đồng tiền gửi là thỏa thuận giữa người gửi tiền và Ngân hàng theo đó xác nhận quyền sở hữu tài sản của người gửi tiền là số tiền gửi tại Ngân hàng được ghi nhận trên Hợp đồng.

Ưu điểm vượt trội của sản phẩm Tiết kiệm Finhay

Lãi suất Tiết kiệm Finhay và cơ chế tự động phân bổ Tiết kiệm

Từ ngày 1/5/2020, các gói Tiết kiệm không kỳ hạn lãi suất 7.4% đã hết.

Từ ngày 15/6/2020, các gói Tiết kiệm không kỳ hạn lãi suất 6.5% đã hết.

Các gói Tiết kiệm không kỳ hạn của Finhay hiện nay có lãi suất 6.0%/năm và số lượng có giới hạn. Khi bạn mua sản phẩm Tiết kiệm, Finhay sẽ tự động phân bổ gói Tiết kiệm cho bạn theo nguyên tắc lựa chọn các gói sẵn có với lãi suất từ cao đến thấp.

Trạng thái của yêu cầu Tiết kiệm là gì?

Khi bạn đã chuyển tiền đến Finhay và gửi yêu cầu mua sản phẩm Tiết kiệm của Finhay, yêu cầu của bạn sẽ ở trạng thái chờ xử lý. Thời gian chờ xử lý đến khi xử lý thành công tối đa trong 3 ngày.

Sau đó, nếu yêu cầu của bạn được xử lý thành công thì bạn sẽ nhận được tiền lãi hàng tháng. Trong trường hợp, yêu cầu của bạn thất bại (do gói Tiết kiệm đã hết) thì khi đó số tiền Tiết kiệm của bạn đã chuyển vào Finhay sẽ được chuyển lại về tài khoản ngân hàng của bạn.

Lãi được trả khi nào?

Lãi tạm tính là số tiền lãi dự kiến mà bạn sẽ được nhận được nhưng số tiền lãi này trên thực tế chưa được chuyển về tài khoản của bạn trên Finhay mà chỉ được chuyển vào ngày trả lãi của tháng.

Lãi đã nhận là số tiền lãi mà trên thực tế đã được trả về tài khoản của bạn. Lãi đã nhận được trả vào một ngày cố định trong tháng.

Ngày Tất toán lãi là ngày tổng kết lãi của gói Tiết kiệm mà bạn nhận được trong tháng. Mỗi gói Tiết kiệm sẽ có 1 ngày Tất toán lãi khác nhau.

Thời gian để tiền lãi được trả về cho bạn (theo hình thức trả lãi bạn chọn) là từ 1-3 ngày làm việc sau ngày Tất toán lãi (Không tính ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ theo quy định của nhà nước).

Tiền lãi hàng tháng sẽ được trả về đâu ?

Bạn sẽ được quyền lựa chọn 1 trong 3 hình thức trả lãi sau.

  • Trả lãi về hũ mặc định tái đầu tư chứng chỉ quỹ
  • Trả lãi về tài khoản ngân hàng khi đủ 50K (nếu chưa đủ 50K sẽ chờ cộng dồn các tháng sau)
  • Trả lãi tiếp tục đưa vào tiết kiệm để tái tiết kiệm

Ngày hết hạn là gì?

Là ngày kết thúc của gói tiết kiệm mà bạn đã mua. Sau ngày này, bạn sẽ không còn nhận được lãi của gói tiết kiệm đó nữa.

Sau ngày hết hạn, bạn có thể rút tiền trong gói tiết kiệm đó về tài khoản ngân hàng của mình. Nếu bạn không thực hiện rút tiền, Finhay sẽ tự động chuyển số tiền này để tái tiết kiệm bằng cách tự động mua các gói Tiết kiệm còn sẵn từ lãi suất cao đến lãi suất thấp.

Lưu ý: Mỗi gói tiết kiệm sẽ có ngày hết hạn khác nhau.

Điều kiện để sử dụng sản phẩm Tiết kiệm.

Trường hợp bạn là Thành viên Bạc trở lên tức là tài sản của bạn (bao gồm tiền đầu tư + tiền tiết kiệm) lớn hơn 5 triệu đồng, bạn có thể nạp tiền tiết kiệm từ 50K cho mỗi lần nạp tiền.

Trường hợp bạn là Thành viên mới, Thành viên Đồng thì trong lần tiết kiệm đầu tiên bạn có thể nạp tối thiểu 50K. Từ lần nạp tiền thứ hai, bạn cần nạp tối thiểu: 5 triệu – X (đồng) trong đó X là số tiền đầu tư + tiết kiệm của bạn tại Finhay.

Số tiền Tiết kiệm tối đa là bao nhiêu?

Bạn chỉ có thể gửi tiết kiệm tối đa 500 triệu tại Finhay. Lưu ý: Nếu bạn chuyển tiền quá 500 triệu, số tiền thừa sẽ mặc định được chuyển vào Hũ mặc định của bạn để đầu tư Chứng chỉ quỹ.

———————–
Đọc thêm:
Rút tiền tiết kiệm mất bao lâu?

Hướng dẫn tính năng chuyển khoản Tiết kiệm định kỳ

Hướng dẫn chuyển tiền vào Tiết kiệm