Gửi Tiết kiệm với Finhay có kỳ hạn không ?

20/03/2020

Sản phẩm Tiết kiệm Finhay không có kỳ hạn.

Nghĩa là khi bạn muốn rút tiền tiết kiệm bất kỳ lúc nào cũng được và khi rút tiền sẽ không bị mất lãi (nhận được đủ số lãi tạm tính khi đến ngày trả lãi trong tháng).