Để tham gia sản phẩm Bảo Vệ của Finhay, bạn hãy thực hiện các bước sau:

1. Lựa chọn cách tham gia

Bạn có thể tham gia Hũ Bảo Vệ bằng một trong hai cách sau:

  • Nâng cấp một hũ đầu tư mà bạn hiện đang có tại Finhay.

Đây có thể là hũ khẩn cấp hoặc bất kỳ hũ nào mà bạn đã tạo ra. Nếu lựa chọn cách này, tức là bạn vẫn tiếp tục tích lũy – đầu tư với mục tiêu, cấu trúc hiện tại, đồng thời mua thêm gói bảo hiểm phi nhân thọ với thời hạn 1 năm.

  • Mở một hũ mới – Hũ đặc biệt.

Khi mở hũ mới, tức là bạn sẽ bắt đầu tích lũy với mục tiêu mới, đồng thời mua gói bảo hiểm phi nhân thọ với thời hạn 1 năm.

2. Điền thông tin cá nhân

Các thông tin này sẽ được sử dụng để tạo hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, bao gồm:

  • Họ và tên (được ghi trên CMND/CCCD)
  • Ngày sinh
  • Giới tính
  • Địa chỉ liên hệ
  • Số điện thoại
  • Số CMND/CCCD, cùng ngày cấp và nơi cấp
  • Ảnh chụp CMND/CCCD

3. Kiểm tra lại thông tin và thanh toán

4. Nhận giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử từ đối tác bảo hiểm của Finhay

Sau khi thanh toán thành công, thông tin của bạn sẽ được tự động chuyển tới bên đối tác bảo hiểm của Finhay.

Trong thời gian này, đơn vị bảo hiểm tiến hành xác thực thông tin và nếu hợp lệ, sẽ phát hành Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử.

Finhay sẽ gửi Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử này tới địa chỉ email mà bạn cung cấp.

P/s: Trong giai đoạn này, tính năng mở hũ mới đang được xây dựng và sớm ra mắt trong thời gian tới.