Tại sao chưa nhìn thấy Tiết kiệm trên app ?

26/03/2020

Nếu app của bạn chưa có sản phẩm Tiết kiệm, bạn cần tích luỹ và đầu tư tối thiểu từ 50K trước nhé.

Sau đó trên app sẽ hiển thị mục Tiết kiệm và bạn có thể sử dụng sản phẩm Tiết kiệm lãi suất 7,4%/năm và Không có kỳ hạn nhé.