Sau khi hoàn tất nạp tiền Đầu tư, bạn có thể đăng nhập vào Finhay hàng ngày và kiểm tra Giá Trị Tài Sản của mình. Lúc này, khoản tiền của bạn đang được các quỹ quản lý và đầu tư trên thị trường trái phiếu – cổ phiếu, giúp bạn tối ưu khoản tiền rảnh rỗi.

Một số gợi ý giúp bạn cải thiện kết quả đầu tư:

  • Đầu tư đều đặn để nhanh chóng đạt được mục tiêu
  • Chuyển đổi Portfolio nếu cảm thấy không phù hợp (Lưu ý: Finhay không khuyến khích đổi Portfolio quá nhiều và thường xuyên)

Cùng với đó, bạn có thể sử dụng thêm các sản phẩm của Finhay như:

Lưu ý: Đối với sản phẩm Đầu Tư, sự tăng trưởng của tài sản đến từ quyết định của người dùng, tình hình thị trường và kết quả hoạt động của các quỹ. Vì vậy, Finhay không cam kết lãi suất cố định khi bạn tham gia sản phẩm này.