Bạn chỉ cần đăng nhập vào Finhay hàng ngày để kiểm tra Giá Trị Tài Sản của mình. Finhay như là một kênh thụ động để bạn tối ưu khoản tiền rảnh rỗi của mình, vì khoản tiền đó đang được các quỹ quản lý và đầu tư trên thị trường trái phiếu và cổ phiếu rồi.

Một số điều bạn có thể làm để cải thiện quá trình đầu tư của mình:

  • Đầu tư đều đặn để nhanh chóng đạt được mục tiêu
  • Chuyển đổi Portfolio nếu cảm thấy không phù hợp (Lưu ý: Finhay không khuyến khích đổi Portfolio quá nhiều và thường xuyên)

Trong lúc đó, bạn có thể sử dụng thêm các sản phẩm của Finhay như:

Lưu ý: Đối với sản phẩm Đầu Tư, Finhay KHÔNG cam kết bất kì một mức lãi suất cố định nào. Sự tăng trưởng của tài sản đến từ chính những quyết định của người dùng, tình hình thị trường và kết quả hoạt động của các quỹ.