Sau khi bạn chuyển tiền thành công để sử dụng sản phẩm Tiết kiệm với Finhay, bạn không cần phải làm gì ngoài việc đăng nhập vào app Finhay mỗi ngày để kiểm tra số tiền lãi từ gói Tiết kiệm của mình.

Trong lúc đó, bạn có thể sử dụng thêm các sản phẩm của Finhay như: