Từ 8/2020, sản phẩm Tiết kiệm đổi tên gọi thành Tích luỹ. Việc thay đổi tên gọi không làm thay đổi bản chất sản phẩm và không ảnh hưởng đến toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của người dùng từ trước đến nay.

Sau khi bạn chuyển tiền thành công để sử dụng sản phẩm Tích Lũy với Finhay, bạn không cần phải làm gì ngoài việc đăng nhập vào app Finhay mỗi ngày để kiểm tra số tiền lãi từ gói Tích Lũy của mình.

Trong lúc đó, bạn có thể sử dụng thêm các sản phẩm của Finhay như: