Nếu bạn đã mua gói Bảo hiểm Tai nạn hộ gia đình của PVI và muốn yêu cầu nhận bồi thường trong trường hợp gặp rủi ro, hãy thực hiện theo các bước sau.

1. Thông báo về tổn thất mà bạn gặp phải

Liên hệ đến đường dây nóng của Công ty Bảo hiểm PVI để thông báo tổn thất

Số điện thoại: 1900 54 54 58

2. Chuẩn bị hồ sơ yêu cầu bồi thường

Khi yêu cầu trả tiền bảo hiểm, người thừa kế hợp pháp của người được bảo hiểm cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

  • Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (theo mẫu của Bảo hiểm PVI)
  • Giấy chứng nhận bảo hiểm (Đã được gửi qua email khi bạn tham gia bảo hiểm thành công)
  • Giấy chứng tử
  • Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp

3. Công ty Bảo hiểm PVI tiếp nhận và xem xét hồ sơ bồi thường

3.1 Trường hợp đã đủ cơ sở để xác định phạm vi bảo hiểm và số tiền bồi thường, CÔNG TY BẢO HIỂM thông báo cho các bên hồ sơ đã đầy đủ và thực hiện tiếp bước 4

3.2 Trường hợp chưa đủ cơ sở xác định phạm vi bảo hiểm và số tiền bồi thường:

  • Đối với trường hợp thiếu chứng từ: CÔNG TY BẢO HIỂM gửi các bên liên quan danh mục các chứng từ cần bổ sung theo quy định. 
  • Đối với trường hợp cần xác minh: CÔNG TY BẢO HIỂM xem xét thực hiện xác minh hồ sơ.

3.3 Trường hợp KHÔNG thuộc phạm vi bảo hiểm, CÔNG TY BẢO HIỂM gửi thông báo từ chối bồi thường bằng văn bản tới các bên liên quan trong đó giải thích rõ lý do.

4. Công ty Bảo hiểm PVI tiến hành thanh toán

4.1 CÔNG TY BẢO HIỂM tính toán số tiền bồi thường và gửi Thông báo bồi thường đến Người thụ hưởng bảo hiểm.

4.2 Người thụ hưởng ký xác nhận số tiền bồi thường theo thông báo của Bảo hiểm PVI. Trường hợp không đồng ý với số tiền bồi thường này, người thụ hưởng thông báo lại cho Bảo hiểm PVI bằng công văn nêu rõ lý do. Bảo hiểm PVI sẽ tiến hành lại Bước 3.

4.3. Bảo hiểm PVI tiến hành chuyển tiền bồi thường và đóng hồ sơ.

Lưu ý: Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm.

  • NĐBH hoặc người thụ hưởng cần thông báo bằng văn bản tới Công ty Bảo hiểm PVI trong vòng 30 ngày, kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm
  • Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm là 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.