Nếu bạn đã mua gói Bảo hiểm Tai nạn hộ gia đình của PVI và muốn yêu cầu nhận bồi thường trong trường hợp gặp rủi ro, hãy thực hiện theo các bước sau.

1. Thông báo về tổn thất mà bạn gặp phải

Liên hệ đến đường dây nóng của Công ty Bảo hiểm PVI để thông báo tổn thất

Số điện thoại:  1900 54 54 58

2. Chuẩn bị hồ sơ yêu cầu bồi thường

Khi yêu cầu trả tiền bảo hiểm, người được bảo hiểm (hoặc người thụ hưởng hợp pháp của người được bảo hiểm) cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

  • Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (theo mẫu của Bảo hiểm PVI)
  • Biên bản tai nạn: Có xác nhận của cơ quan nơi Người được bảo hiểm làm việc (hoặc chính quyền địa phương, hoặc cơ quan công an nơi Người được bảo hiểm bị tai nạn)
  • Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ: Giấy chứng tử, quyết định của Tòa án có thẩm quyền về việc tuyên bố người được bảo hiểm mất tích do tai nạn (trường hợp mất tích thuộc phạm vi bảo hiểm) và văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp theo quy định pháp luật (trường hợp Người được bảo hiểm tử vong)
  • Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ các chứng từ y tế: Giấy ra viện, phiếu điều trị (trường hợp điều trị nội trú), phiếu mổ hoặc thông tin về phương pháp phẫu thuật trên báo cáo y tế, giấy ra viện (trường hợp có phẫu thuật), sổ khám bệnh giấy khám bệnh, phiếu chỉ định và kết quả của các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, đơn thuốc (trường hợp điều trị ngoại trú)
  • Bản gốc các hoá đơn liên quan đến việc điều trị theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Đối với trường hợp tham gia bảo hiểm với số tiền bảo hiểm trên 100.000.000 đồng/người, cung cấp bảng kê viện phí khi điều trị nội trú hoặc phẫu thuật
  • Các giấy tờ khác có liên quan đến việc trả tiền bảo hiểm theo yêu cầu của Bảo hiểm PVI phù hợp với quy định của pháp luật. 

3. Công ty Bảo hiểm PVI tiếp nhận và xem xét hồ sơ bồi thường

3.1 Trường hợp đã đủ cơ sở để xác định phạm vi bảo hiểm và số tiền bồi thường, Bảo hiểm PVI sẽ thông báo cho các bên hồ sơ đã đầy đủ và thực hiện tiếp bước 4

3.2 Trường hợp chưa đủ cơ sở xác định phạm vi bảo hiểm và số tiền bồi thường:

  • Đối với trường hợp thiếu chứng từ: Bảo hiểm PVI sẽ gửi các bên liên quan danh mục các chứng từ cần bổ sung theo quy định. 
  • Đối với trường hợp cần xác minh: Bảo hiểm PVI sẽ xem xét thực hiện xác minh hồ sơ.

3.3 Trường hợp KHÔNG thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm PVI sẽ gửi thông báo từ chối bồi thường bằng văn bản tới các bên liên quan trong đó giải thích rõ lý do.

4. Công ty Bảo hiểm PVI tiến hành thanh toán

4.1 Bảo hiểm PVI tính toán số tiền bồi thường và gửi Thông báo bồi thường đến Người thụ hưởng bảo hiểm.

4.2 Người thụ hưởng ký xác nhận số tiền bồi thường theo thông báo của Bảo hiểm PVI. Trường hợp không đồng ý với số tiền bồi thường này, người thụ hưởng thông báo lại cho Bảo hiểm PVI bằng công văn nêu rõ lý do. Bảo hiểm PVI sẽ tiến hành lại Bước 3.

4.3. Bảo hiểm PVI tiến hành chuyển tiền bồi thường và đóng hồ sơ.

Lưu ý: Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm.

  • Bạn cần thông báo bằng văn bản tới Công ty Bảo hiểm PVI trong vòng 30 ngày, kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm
  • Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm là 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.